इलाम नगरपालिकाको महत्चपूर्ण निर्णय

मिति २०७२ साल चैत २२ गतेका दिन विहान ९ः३० बजे इलाम नगरपालिकाका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत श्री महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्गको अध्यक्षतामा  इलाम नगरपालिकाको बैठक बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो । थप जानकारीको लागि Supporting Documents Download गर्नुहोला ।

Supporting Documents: