आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 09/16/2018 - 10:04 PDF icon इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 2075-05-05docx.pdf
नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५ 09/04/2018 - 10:49 PDF icon इलाम नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५
इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ 07/10/2018 - 13:15 PDF icon इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५ 07/10/2018 - 13:11 PDF icon इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 13:02 PDF icon इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५ 07/10/2018 - 12:42 PDF icon इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५
कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालिका, विनियाेजन ऐन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon इलाम नगरपालिका, विनियाेजन एन, २०७५.pdf
अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:39 PDF icon अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, २०७४ 05/17/2018 - 10:59 PDF icon इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, 2074 .pdf

Pages