इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

सम्पर्क

इलाम २, भानुपथ

सम्पर्क फोन: ०२७-५२०३१, ०२७-५२००६०

दमकल: ०२७-५२००३०

जिल्ला विकास समिति : ०२७-५२०८४८

सशस्त्र प्रहरी श्रीअन्तु गुल्म इलाम : ०२७-५२१६७८

सुझावकोलागि तलको फारम भर्नुहोस् ।