इलाम नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तथा जनता प्रति उतरदाही बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न मिति बैशाख १३ गते २०७५ | इलाम नगरपालिका जन प्रतिनिधिहरुका लागि एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७५ बैशाख ८ गते सम्पन्न भयो |

सम्पर्क

इलाम २, भानुपथ

सम्पर्क फोन: ०२७-५२०३१, ०२७-५२००६०

दमकल: ०२७-५२००३०

जिल्ला विकास समिति : ०२७-५२०८४८

सशस्त्र प्रहरी श्रीअन्तु गुल्म इलाम : ०२७-५२१६७८

सुझावकोलागि तलको फारम भर्नुहोस् ।