इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग

Email: 
mkhamyahang5@gmail.com
Phone: 
९८५२६२४१११

स्वच्छ, सफा, सुसंस्कृत र समृध्द इलाम बनाउन सबै नगरबासी एक होऔँ ।