इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

संगठनात्मक स्वरूप

इलाम नगरपालिकाकाे संगठनात्मक स्वरूप

 

Image: