आ ब २०७५/७६ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेन्द्र भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६२४१११
राम कुमार शाह प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६३५०५७
दिपक गुरागाई इन्जिनियर योजना dipakguragain@ilammun.gov.np 9841793538
संजय घिमिरे सूचना प्रबिधि अधिकृत LGCDP ito.ilammun@gmail.com 9842738103
राम कुमार श्रेष्ठ लेखा अधिकृत लेखा ramshrestha@ilammun.gov.np 9852671549
रामप्रसाद खरेल सलेपा राजश्व ९८४२६४६१८६
महेश काफ्ले लेखा अधिकृत राजश्व / आलेप maheshkafle@ilammun.gov.np ९८५२६८०७५६
दिनेश काफ्ले खा.पा.नि. हेल्प डेक्स र तेश्रो साना शहरी खापा तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति अन्तर्गत ९८४४६२४७८९
राधाकृष्ण घिमिरे सव.इन्जिनियर योजना / खानेपानी ९८४२६२७३८४
पदमसिंह थापा सलेपा जिन्सी padamilam29@gmail.com ९८४२६३५४२९
मेघनाथ ढुंगाना सव.इन्जिनियर योजना / नक्सा meghajbar@gmail.com ९८५२६८००१५
कमलकुमार मैनाली लेखापाल वातावरण kamal.mainali5@gmail.com ९८४२६३५१४०
रन्जित मुखिया कम्प्युटर अपरेटर राजश्व ९८४२६३५०८१
मन्दिरा श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, पञ्जिका ९७४२६०३०२७
तिलकुमारी शर्मा खरिदार सोधपुछ, दर्ताचलानी ९८४४६६६११८
सीतादेवी खवास ना.सु नगर सूचना केन्द्र ९८४२६३५२२९