इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राम कुमार श्रेष्ठ लेखा अधिकृत लेखा ramshrestha@ilammun.gov.np 9852671549
महेश काफ्ले लेखा अधिकृत राजश्व / आलेप maheshkafle@ilammun.gov.np ९८५२६८०७५६
दिपक गुरागाई इन्जिनियर योजना dipakguragain@ilammun.gov.np 9841793538
सीतादेवी खवास ना.सु नगर सूचना केन्द्र ९८४२६३५२२९
राधाकृष्ण घिमिरे सव.इन्जिनियर योजना / खानेपानी ९८४२६२७३८४
मेघनाथ ढुंगाना सव.इन्जिनियर योजना / नक्सा meghajbar@gmail.com ९८५२६८००१५
कमलकुमार मैनाली लेखापाल वातावरण kamal.mainali5@gmail.com ९८४२६३५१४०
दिनेश काफ्ले खा.पा.नि. हेल्प डेक्स र तेश्रो साना शहरी खापा तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति अन्तर्गत ९८४४६२४७८९
पदमसिंह थापा सलेपा जिन्सी padamilam29@gmail.com ९८४२६३५४२९
रामप्रसाद खरेल सलेपा राजश्व ९८४२६४६१८६
तिलकुमारी शर्मा खरिदार सोधपुछ, दर्ताचलानी ९८४४६६६११८
रञ्जन दाहाल आइसिटि स्वयमसेवक LGCDP ict.ilammun@gmail.com ९८४१०१३८८६
मन्दिरा श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, पञ्जिका ९७४२६०३०२७
रन्जित मुखिया कम्प्युटर अपरेटर राजश्व ९८४२६३५०८१
महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६२४१११
राम कुमार शाह प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६३५०५७