नगर प्रोफाइलको अन्तिम प्रतिवेदन पेस मिति २०७५/०३/२४ गते सम्पन्न | तेस्रो नगरसभा मिति २०७५/०३/१० गते प्रमुख महेश बस्नेत, उपप्रमुख शुशिला नेम्वाङ्ग,वडा अधक्ष्यहरु,कार्यपालिका सदस्यहरु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग,प्रशासकीय अधिकृत राम कुमार शाह र अन्य कर्मचारी बिच तेस्रो दिनको सभा सम्पन्न भएको छ |तेस्रो नगरसभा मिति २०७५/०३/०८ गते प्रमुख महेश बस्नेत, उपप्रमुख शुशिला नेम्वाङ्ग,वडा अधक्ष्यहरु,कार्यपालिका सदस्यहरु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग,प्रशासकीय अधिकृत राम कुमार शाह र अन्य कर्मचारी बिच दोश्रो दिनको सभा सम्पन्न भएको छ | तेस्रो नगरसभा मिति २०७५/०३/०७ गते प्रमुख महेश बस्नेत, उपप्रमुख शुशिला नेम्वाङ्ग,वडा अधक्ष्यहरु,कार्यपालिका सदस्यहरु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग,प्रशासकीय अधिकृत राम कुमार शाह र अन्य कर्मचारी बिच पहिलो दिनको सभा सम्पन्न भएको छ | नगर यातायात गुरुयोजना बैठक २०७५/०३/०३ गते प्रमुख महेश बस्नेत, उपप्रमुख शुशिला नेम्वाङ्ग,कार्यपालिका सदस्यहरु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग र इन्जीनियरहरु बिच भएको छ | इलाम नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तथा जनता प्रति उतरदाही बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न मिति बैशाख १३ गते २०७५ |

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राम कुमार श्रेष्ठ लेखा अधिकृत लेखा ramshrestha@ilammun.gov.np 9852671549
महेश काफ्ले लेखा अधिकृत राजश्व / आलेप maheshkafle@ilammun.gov.np ९८५२६८०७५६
दिपक गुरागाई इन्जिनियर योजना dipakguragain@ilammun.gov.np 9841793538
सीतादेवी खवास ना.सु नगर सूचना केन्द्र ९८४२६३५२२९
राधाकृष्ण घिमिरे सव.इन्जिनियर योजना / खानेपानी ९८४२६२७३८४
मेघनाथ ढुंगाना सव.इन्जिनियर योजना / नक्सा meghajbar@gmail.com ९८५२६८००१५
कमलकुमार मैनाली लेखापाल वातावरण kamal.mainali5@gmail.com ९८४२६३५१४०
दिनेश काफ्ले खा.पा.नि. हेल्प डेक्स र तेश्रो साना शहरी खापा तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति अन्तर्गत ९८४४६२४७८९
पदमसिंह थापा सलेपा जिन्सी padamilam29@gmail.com ९८४२६३५४२९
रामप्रसाद खरेल सलेपा राजश्व ९८४२६४६१८६
तिलकुमारी शर्मा खरिदार सोधपुछ, दर्ताचलानी ९८४४६६६११८
मन्दिरा श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, पञ्जिका ९७४२६०३०२७
रन्जित मुखिया कम्प्युटर अपरेटर राजश्व ९८४२६३५०८१
महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६२४१११
राम कुमार शाह प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६३५०५७
संजय घिमिरे सूचना प्रबिधि अधिकृत LGCDP ito.ilammun@gmail.com 9842738103