Photo Gallery

इलाम नगरपालिका 
नगर कायपालिकाको कार्यालय
इलामको आ.व. २०७३/२०७४ को आय व्यय र्सार्वजनिकीकरण तथा र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम
           २०७४ असार ३१

, , , , , ,

इलाम नगरपालिका द्वरा नगरपालिका वडा नं ९ भन्ज्याङ्गमा निर्माण गरिएको शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्वचित जन प्रतिनिधि ज्यूहरुको उपस्तिमा संविधान सभाका अध्यक्ष माननिय श्री सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग ज्यू वाट उद्घाटन ।

, , , , , ,

इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इलामको नयाँ संरचना र वडा स्तरको जनसंख्या विवरण

Ilam Municipality

इलाम नगरपालिकाको आ.व. २०७२।२०७३ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठी

, , , , , ,

इलाम नगरपालिकाको आ.व. २०७२।२०७३ को आय व्यय सार्वजनिकरण

, , , ,

Pages