FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
सरसफाई ऐन २०७६ 08/19/2019 - 14:25 PDF icon सरसफाई ऐन २०७६ (1).pdf
पूर्वाधार सम्बन्धी ऐन २०७६ 08/19/2019 - 14:19 PDF icon पूर्वाधार सम्बन्धी ऐन २०७६ (1).pdf
उधोग व्यवसाय 08/19/2019 - 14:18 PDF icon उधोग व्यवसाय.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ 08/19/2019 - 13:08 PDF icon आर्थिक ऐन
बिनियोजन ऐन २०७६ 08/19/2019 - 12:55 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
नगर महिला समिति कार्यविधि २०७५ 03/10/2019 - 11:11 PDF icon नगर महिला समिति कार्यविधि २०७५ - for Rajpatra.pdf
नगर आदिवासि समिति कार्यविधि २०७५ 03/10/2019 - 11:10 PDF icon नगर आदिवासि समिति कार्यविधि २०७५ - for Rajpatra.pdf
अपा‌गता परिचय पत्र कार्यविधि 03/10/2019 - 11:09 PDF icon अपा‌गता परिचय पत्र कार्यविधि for Rajpatra.pdf
इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 09/16/2018 - 10:04 PDF icon इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 2075-05-05docx.pdf
नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५ 09/04/2018 - 10:49 PDF icon इलाम नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५

Pages