FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

Document
स्वास्थ्य हेल्प डेस्क कार्यविधि २०७९ PDF icon स्वास्थ्य हेल्प डेस्क कार्यविधि २०७९.pdf
लैससास रणनीति २०७९ PDF icon लैससास रणनीति २०७९.pdf
नगर कृषि प्रवर्द्धन समिति कार्यविधि २०७९ PDF icon नगर कृषि प्रवर्द्धन समिति कार्यविधि २०७९.pdf
गाई खरिदमा अनुदान कार्यविधि २०७९ PDF icon गाई खरिदमा अनुदान कार्यविधि २०७९ .pdf
इलाम नगरपालिकाआर्थिक सहायता तथा अनुदान कार्यविधि २०७९ PDF icon इलाम नगरपालिकाआर्थिक सहायता तथा अनुदान कार्यविधि २०७९.pdf
इलाम नगरपालिका भूउपयोग कार्यविधि २०७९ PDF icon इलाम नगरपालिका भूउपयोग कार्यविधि २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७९ PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७९ Finale.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित निर्देशिका PDF icon nirdeshika 2078-05-02.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट तयार गरिएकाे कानुनको विवरण PDF icon Act & Regulation list.pdf
सरसफाई ऐन २०७६ PDF icon सरसफाई ऐन २०७६ (1).pdf
पूर्वाधार सम्बन्धी ऐन २०७६ PDF icon पूर्वाधार सम्बन्धी ऐन २०७६ (1).pdf
उधोग व्यवसाय PDF icon उधोग व्यवसाय.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ PDF icon आर्थिक ऐन
बिनियोजन ऐन २०७६ PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
नगर महिला समिति कार्यविधि २०७५ PDF icon नगर महिला समिति कार्यविधि २०७५ - for Rajpatra.pdf
नगर आदिवासि समिति कार्यविधि २०७५ PDF icon नगर आदिवासि समिति कार्यविधि २०७५ - for Rajpatra.pdf
अपा‌गता परिचय पत्र कार्यविधि PDF icon अपा‌गता परिचय पत्र कार्यविधि for Rajpatra.pdf
इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) PDF icon इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 2075-05-05docx.pdf
नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५
इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५

Pages