FAQs Complain Problems

बसाई सराई गर्न के के चाहिन्छ ?

लाग्ने समय: 

१५ मिनेट

जिम्मेवार अधिकारी: 

स्थानीय पन्जिकाधिकारी÷वडा सचिव

सेवा दिने कार्यालय: 

इलाम नगरपालिका कार्यालय / वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: 

३५ दिन भित्र दर्ता गर्दा निशुल्क सो पछि रु ५०

आवश्यक कागजातहरु: 

  1. बसाई सरी जाने वा आउने व्यक्तिको जन्मदर्ता वा नागरिकता 
  2. बसाई सरी जाने वा आउने सुचकको नागरिकता