FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
इलाम नगरपालिकाबाट पारित कार्यविधि PDF icon karyabidhi 2078-05-15.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित निर्देशिका PDF icon nirdeshika 2078-05-02.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित मापदण्ड PDF icon mapdanda 2078-05-04.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित नियमावली PDF icon niyamawali_2078-05-02.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित ऐन PDF icon ऐन.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट तयार गरिएकाे कानुनको विवरण PDF icon Act & Regulation list.pdf
सरसफाई ऐन २०७६ PDF icon सरसफाई ऐन २०७६ (1).pdf
पूर्वाधार सम्बन्धी ऐन २०७६ PDF icon पूर्वाधार सम्बन्धी ऐन २०७६ (1).pdf
उधोग व्यवसाय PDF icon उधोग व्यवसाय.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ PDF icon आर्थिक ऐन
बिनियोजन ऐन २०७६ PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
नगर महिला समिति कार्यविधि २०७५ PDF icon नगर महिला समिति कार्यविधि २०७५ - for Rajpatra.pdf
नगर आदिवासि समिति कार्यविधि २०७५ PDF icon नगर आदिवासि समिति कार्यविधि २०७५ - for Rajpatra.pdf
अपा‌गता परिचय पत्र कार्यविधि PDF icon अपा‌गता परिचय पत्र कार्यविधि for Rajpatra.pdf
इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) PDF icon इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 2075-05-05docx.pdf
नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५
इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५

Pages