आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

इलाम नगरपालिकाको छोटो परिचय

·    नेपालको १ नं.प्रदेश, इलाम जिल्ला, स्थापित इलाम नगरपालिका बि.सं. १८७५ मा सदरमुकाम तथा गौडा हुँदै  बि.सं. २०१५ नगरपालिका, बि .सं. २०१९ नगर  पंचायत, बि.सं. २०४७ मा पुनः नगरपालिका भएको हो ।
·    इलाम नगरपालिकाको वार्ड बिभाजन १ देखि १२  सम्म छ । यस न.पा.को जम्मा जनसंख्या - ४८,५३६ (महिला - २५,२३६ र पुरुष - २३,६०६) रहेको छ  ।
·    इलाम नगरपालिका एउटा पर्यटकीय नगरको रूपमा विकसित भएर गइरहेको  नगर हो । 
·    यस क्षेत्रमा पर्यटकीय पर्ूवाधारका लागि विमानस्थल, जैविक विविधताले युक्त विभिन्न पर्यटकीय स्थल, सभागृह र शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन कार्य तीब्रतर गतिमा भइरहेको छ 
·    हाल नगरमा १२०० जना प्रति वर्ग कि. मि. जनघनत्व रहेकोमा सो बढिरहेको अवस्थामा भएको र नगरमा घडेरी बिक्री वितरण बढिरहेको अवस्था विद्यमान  छ । 
·    सुरुदेखि नै आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुको दैनिक तथा आवधिक  आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्ने स्थानीय निकायको रुपमा सेवा प्रधान गदै आएको संस्था हो ।
·    मुलुकमा विद्यमान् कानुनी प्रावधान अनुसार स्थापना  भएको र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गदै आएको निकाय हो ।
·    नगरवासीहरूको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका लागि अग्रगामी दिशोन्मुख गराउने तर्फलगाउने निकायको रूपमा प्रयासरत   छ ।

 

विज्ञापन नं. ४।२०७५।०७६, पद ः हलुका सवारी चालक (श्रेणीविहीन), संख्या ः १ (एक)

इलाम नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इलामको 
करारमा हलुका सवारी चालक (श्रेणीविहीन) पदपूर्ति सम्बन्धीे सूचना
मिति २०७५।८।१९

विज्ञापन नं. ४।२०७५।०७६, पद ः हलुका सवारी चालक (श्रेणीविहीन), संख्या ः १ (एक)

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना

इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इलामको मिति २०७५।८।३ को सूचना

इलाम नगरपालिका, सहकारी व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५४ बमोजिम इलाम नगरपालिका कार्य क्षेत्र रहेर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुल प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिना भित्रमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित अन्य विवरणहरु अनिवार्य रुपमा बुझाई सक्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा केही सहकारी संस्थाहरुले मात्र तोकिएको अवधि भित्र विवरण बुझाएको र केही सहकारी संस्थाहरुबाट हालसम्म प्रतिवेदन पेश हुन नआएको हुनाले यस कार्यालयको मिति २०७५।८।२ को निर्णयानुसार मिति २०७५ मंसिर मसान्त भित्रमा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन विवरण बुझाउन हुन सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुमा अनुरोध गर्दै उल्लिखित अवधिमा प्रतिवेदन नबुझाएमा का