आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

कार्यक्रम अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP II) तर्फ इलाम नगरपालिका कार्यालय, इलामका कार्यक्रम अधिकृत करार सेवामा नियुक्ति गर्न मिति २०७३।०२।१४ मा लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेद्वारहरुमध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका विवरण भएका उम्मेद्वारहरु उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सम्पूर्ण जानकारिको लागि Supporting Document डाउनलोड गर्नुहोला ।

 

Supporting Documents: