आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

पुराना जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी मिति २०७५।४।२२ को तेस्रो पटकको सूचना