इलाम नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तथा जनता प्रति उतरदाही बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न मिति बैशाख १३ गते २०७५ | इलाम नगरपालिका जन प्रतिनिधिहरुका लागि एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७५ बैशाख ८ गते सम्पन्न भयो |

इलाम नगरपालिकाको भू-उपयोग योजना तयार गर्ने काम (Land Use Plan ) को प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना

थप जानकारीको लागि Supporting Document Download गर्नुहोला ।

Supporting Documents: