आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

इलाम नगरपालिकाको प्राथमिकता तथा लक्ष्यहरू

इलाम नगरपालिकाको प्राथमिकता तथा लक्ष्यहरू

·    इलाम नगरलाई शिक्षाको केन्द्र, स्वास्थ्यको केन्द्र र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरेर लैजाने ।
·    नगरमा व्याप्त शहरी गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने ।
·    नगरमा भौतिक संरचना तथा चेतना अभिबृद्धि गरेर लैजाने ।
·    नगरका जनताको आयस्तर तथा जीवनस्तर अभिबृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।
·    स्वच्छ समृद सुसंस्कृत इलाम निर्माण गर्ने ।
·    इलाम नगरलाई हरित नगरको रूपमा विकास गरी विश्वमा नमुना नगरको पहिचान दिने ।
·    भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभई स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि चेतनामूलक कार्य समेत गर्ने ।
·    नगरका जनताको स्वास्थ्यस्तरमा सुधारका लागि खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी  काम गर्ने ।
·    बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक जस्ता लक्षित समूहको आर्थिक सामाजिक विकास तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने र बालमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
·    जनचेतना अभिबृद्धि गर्दै गरिवी न्यूनीकरण तथा संस्थ्ाागत क्षमता विकास र सेवाहरूमा पहुँचमा वृद्घ िगर्ने     
·    पिछडिएका र सिमान्त वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम संञ्चालन गर्नै 
·    व्यापार र वाणिज्य उद्योग धन्दाको निमित्त पहल गर्ने 
·    गैसस तथा निजी क्षेत्रसंगको सहभागिता अभिवृद्घ िगर्ने 
·    संस्थागत क्षमता विकास गर्ने