इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

सवारी साधन (जिप) खरीद सम्वन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना ।