इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

पदमसिंह थापा

Designation:

Email: 
padamilam29@gmail.com
Phone: 
९८४२६३५४२९

 

स्वच्छ, सफा, सुसंस्कृत र समृध्द इलाम बनाउन सबै नगरबासी एक होऔँ ।

 

Section: 
जिन्सी