इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

मन्दिरा श्रेष्ठ

Phone: 
९७४२६०३०२७
Section: 
प्रशासन, पञ्जिका