आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

आ.व. २०७२/०७३ को आय व्यय विवरण सार्वजनिक

इलाम नगर पालिकाको आ.व. २०७२/०७३ को  यथार्थ आय व्यय विवरण निम्ननुसार भएको र्सवसाधरणमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।