आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
इलाम नगरपालिका, विनियाेजन ऐन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon इलाम नगरपालिका, विनियाेजन एन, २०७५.pdf
अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:39 PDF icon अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, २०७४ 05/17/2018 - 10:59 PDF icon इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, 2074 .pdf
साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ 05/17/2018 - 10:30 PDF icon साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, २०७४.pdf
इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ 05/17/2018 - 10:06 PDF icon इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf
खेलकुद निर्देशिका 05/17/2018 - 10:03 PDF icon खेलकुद निर्देशिका (1).pdf
पर्यटन प्रबद्र्धन समिति निर्देशिका, २०७४ 04/27/2018 - 16:38 PDF icon पर्यटन प्रबद्र्धन समिति निर्देशिका, २०७४.pdf
इलाम न पा को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 03/20/2018 - 00:00 PDF icon इलाम न पा को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन .pdf
इलाम नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन एैन, २०७४ 03/20/2018 - 00:00 PDF icon इलाम नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन एैन, २०७४ .pdf
सूचनाको हक 06/29/2015 - 12:41 PDF icon Suchana ko Hak.pdf

Pages